Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Przemiotem projektowanego przedsięwziecia jest dostosowanie Zakładu Diagnostyki Obrazowej do norm unijnych w zakresie wymogów jakości i bezpieczeństwa badań obrazowych. W ślad za tym Zakłąd będzie spełniał kryteria odpowiadające poziomowi referencyjnemu szpitala wojewódzkiego i mógł świadczyć usługi diagnostyczne na najwyższym poziomie.

Dostosowanie wymaga zainwestowania środków w aparaturę medyczną i wyposażenie dodatkowe:
- zakupu wielowarstwowego spiralnego tomografu komputerowego (1 szt.)- spiralny tomograf 64 rzędowy pozwalający na uzyskanie submilimetrowych warstw przekrojów, izotropowej zdolnosci rozdzielczości, modulacji( automatycznego dostosowania/ ograniczenia) dawki promieniowania w zależności od badanego obszaru ciała oraz niezbędnego wyposażenia tomografu w postaci:
- komputerowej stacji roboczej ( 2 sztuki) pozwalającej na uzyskanie wtórnie przetworzonych obrazów typu: MIP, MPR, CTA, SSD, VRT, analizy naczyniowej, wirtualnej endoskopii. Jedna ze stacji powinna być wyposażona w program kardiologiczny do oceny naczyń wieńcowych.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje zakup, dostawę oraz instalację tomografu komputerowego.