Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

Projekt pt. „Zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze” jest zadaniem, którego realizacja korzystnie wpłynie na podniesienie atrakcyjności gospodarczej i społecznej województwa lubuskiego oraz Zielonej Góry, a jednocześnie, zgodnie z z wymogami poddziałania 4.1.1 Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zapewni dostęp do wysokiej jakości podstawowej opieki medycznej na obszarze województwa lubuskiego.
Zakup nowego 64 - rzędowego tomografu komputerowego przyczyni się do poprawy standardu świadczonych usług medycznych. Realizacja inwestycji wpłynie korzystnie na stan zdrowia lokalnej społeczności oraz będzie mieć pozytywny wpływ na całą strefę społeczną, a także gospodarczą, gdyż wczesne diagnozowanie chorób zapobiegnie długotrwałemu przebywaniu pracowników na zwolnieniach, a także zmniejszy koszty planowanego leczenia.

Cele projektu:
-poprawa jakości świadczonych usług
-zwiększenie spektrum wykonywanych badań
-podniesienie jakości wykonywanych badań diagnostycznych
-skrócenie czasu potrzebnego do pełnej diagnostyki pacjenta
-wzrost wykrywalności chorób
-podniesienie jakości życia i stanu zdrowia mieszkańców województwa lubuskiego
-poprawa wyposażenia Zakładu Diagnostyki Obrazowej