Projekt będzie w całości realizowany w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej na terenie Szpitala Wojewódzkiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze mieszczącego się przy ul.Zyty 26, 65- 046 Zielona Góra, województwo lubuskie. Zakład Diagnostyki Obrazowej znajduje się w budynku „C” szpitala.
Lokalizację zakładu ilustruje poniższy plan rozmieszczenia budynków szpitala.