Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

W dniu 19 maja 2009 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyznał dofinasowanie w wysokości 3 436 295,00 PLN na realizację projektu pt. „ Zakup tomografu komputerowego dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego SP ZOZ w Zielonej Górze”, ujętego w Indykatywnym Planie Inwestycyjnym Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 – Działanie 4.1 Rozwój i modernizacja i infrastruktuty ochrony zdrowia.
Projekt został pozytywnie oceniony pod względem formalnym, w związku z czym wniosek skierowano do oceny merytorycznej, przeprowadzonej przez Członków Grup Eksperckich oraz Asesorów. Projekt uzyskał po ocenie strategiczno-horyzontalnej i merytoryczno-technicznej 122 pkt/max 126.

06.07.2009r. – obecnie trwa demontaż starego tomografu, który z powodu awarii został wyłączony z użytkowania w kwietniu 2008 roku, następnie pomieszczenie będzie przygotowywane od instalację nowego sprzętu.