Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z przystąpieniem do procedury niszczenia dokumentacji medycznej pacjentów, którym udzielono świadczeń zdrowotnych w szpitalu w 1999 r. na mocy Rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 9 listopada 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069) informujemy, że do 14 lutego 2020 r. istnieje możliwość odbioru oryginałów tej dokumentacji.

Czytaj więcej...

Niedawno pisaliśmy o nowoczesnym systemie laparoskopowym, który jest już wykorzystywany przez ginekologów w Klinicznym Oddziale Położniczo-Ginekologicznym. Właśnie przeprowadzono przy jego pomocy kolejny typ operacji – hysterektomię. Lekarze marzą o drugim zestawie narzędzi do laparoskopu, która pozwoli przynajmniej na podwojenie wykonywanych zabiegów. – Musimy się chyba uśmiechnąć do Mikołaja – mówią.

Czytaj więcej...

12 grudnia 2019 r. podpisana została umowa darowizny pieniężnej pomiędzy Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze reprezentowanym przez Prezesa Marka Działoszyńskiego, a Fundacją DKMS z Warszawy reprezentowaną przez Prezes Ewę Magnucką-Bowkiewicz. W ramach tej umowy Fundacja postanowiła przekazać szpitalowi darowiznę w kwocie 1 240 000 zł.

Czytaj więcej...

Dzięki operacji twarzy, która wiązała się z przeszczepem, udało się uratować życie pana Ryszarda. Leczenia pacjenta, chorego na zaawansowanego raka skóry, podjął się dr hab. n. med. Paweł Golusiński, od niedawna kierownik Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii, który w naszym szpitalu tworzy silny ośrodek leczenia nowotworów głowy i szyi.

Czytaj więcej...