Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z komunikatem, który ukazał się na stronie internetowej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. pt. „Rażące zaniedbania w Szpitalu w Zielonej Górze”, a także wypowiedziami, które pojawiły się na antenie Radia Zielona Góra - zarówno Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka (12 sierpnia 2019) jak i Piotra Barczaka, radnego miasta Zielona Góra (14 sierpnia 2019 ), informujemy iż:

Nie jest prawdą, iż krakowska lecznica, przekazując do szpitala w Zielonej Górze w dniu 16 maja 2019 r. tzw. „pacjenta 0”potwierdziła w dokumentacji medycznej fakt zakażenie tegoż pacjenta  Klebsiella pneumoniae NDM. 

W „Karcie informacyjnej z leczenia szpitalnego pacjenta”, którą wystawił Szpital Uniwersytecki w Krakowie (a w której posiadaniu jesteśmy), nie ma żadnej informacji na temat bakterii Klebsiella pneumoniae NDM. 

W epikryzie zamieszczono jedynie informację, iż stwierdzono u pacjenta zakażenie inną bakterią. W związku z tym, kontynuowano wcześniejszą antybiotykoterapię, a także od razu wdrożono wobec pacjenta ścisły reżim sanitarny.

Nie jest też prawdą – jak czytamy w komunikacie i słyszymy w wypowiedziach na antenie Radia Zielona Góra -  iż ta część dokumentacji zaginęła w zielonogórskim szpitalu. 

Bakterię Klebsiella pneumoniae NDM wykryto u „pacjenta 0” dopiero w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze, gdzie z uwagi na pogarszający się stan zdrowia wykonano badania mikrobiologiczne.

O wyniku badania, przewodnicząca Zespołu ds. Zakażeń Szpitalnych zielonogórskiego szpitala powiadomiła telefonicznie krakowski szpital.

Co ważne - wykrycie  bakterii Klebsiella pneumoniae NDM u pacjenta przekazanego do Zielonej Góry z placówki krajowskiej zostało natychmiast, tj. 23 maja 2019 r. zgłoszone do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze. W wyniku zgłoszenia, w dniu 24 maja 2019 r. odbyła się kontrola, podczas której oceniano m.in.: procedury higieniczne w szpitalu, rejestr zakażeń, kartę dochodzenia epidemiologicznego, indywidualną kartę rejestracji zakażenia szpitalnego.

W wyniku szczegółowej kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień, a jedynie przekazano doraźne zalecenia. 

Kolejna kontrola Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zielonej Górze odbyła się 25 lipca 2019 r. i była efektem zgłoszenia z dnia 23 lica 2019 r. przez szpital wykrycia u dwóch pacjentek Klebsiella pneumoniae NDM.

Kontrola obejmowała m.in. stan techniczno-sanitarny pomieszczeń, sposób postępowania z odpadami, sprzątanie pomieszczeń, obowiązujące procedury i instrukcje higieniczne.

W tym przypadku również kontrolujący nie stwierdzili nieprawidłowości, a jedynie wydali doraźne zalecenia, uwagi i wnioski.

Wobec powyższego uważamy, iż przekazywanie za pośrednictwem mediów nieprawdziwych i nierzetelnych informacji na temat sytuacji epidemiologicznej w Szpitalu Uniwersyteckim w Zielonej Górze wprowadza opinię publiczną w błąd, a także sprzyja tworzeniu atmosfery strachu i zagrożenia wśród lokalnej społeczności. Ponadto takie działania na pewno nie pomagają Szpitalowi w szybkim i skutecznym  rozwiązaniu problemu.

 

Skany protokołów (str. 1 oraz podsumowanie kontroli) – w załączeniu.

 

 

                                                                                                              Dr Marek Działoszyński

                                                                                                              Prezes Zarządu Szpitala