Centrum Rejestracji i Informacji
(68) 32 96 200
sekretariat@szpital.zgora.pl
  

 

 

 

 

 

 

 

 

W związku z przystąpieniem do procedury niszczenia dokumentacji medycznej pacjentów, którym udzielono świadczeń zdrowotnych w szpitalu w 1999 r. na mocy Rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania z dnia 9 listopada 2015 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2069) informujemy, że do 14 lutego 2020 r. istnieje możliwość odbioru oryginałów tej dokumentacji.

Osobami uprawnionymi do odbioru dokumentacji medycznej są:

- pacjent

- jego przedstawiciel ustawowy

- osoba pisemnie upoważniona przez pacjenta

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu – 68 329 62 08